Italien: Regionen Lazio bötfälls med 100 000 euro för olaglig övervakning av anställdas e-postkonton

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt regionen Lazio med 100 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR) och Codice della privacy.

Av beslutet framgår att ett fackförbund lämnat in ett klagomål till Garante där man hävdat att regionen övervakat anställdas e-postkonton vid regionens juridiska avdelning. Regionen inledde övervakningen på grund av misstanke om att information som skyddas av sekretess kunde avslöjas för tredje part. Regionen lagrade och analyserade de anställdas uppgifter i 180 dagar. Uppgifterna innehöll inte bara information som rörde arbetet utan även personuppgifter om de anställdas privatliv.

Under sin utredning konstaterade Garante att regionen vid den aktuella tidpunkten inte haft en giltig rättslig grund för en sådan omfattande insamling av personuppgifter vilket utgjorde en överträdelse av artiklarna 5.1 (a) GDPR och 6.1 GDPR. Garante ansåg även att regionen brutit mot artiklarna 113 och 114 Codice della privacy.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 114-115 Codice della privacy

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Regionen Lazio

Beslutsnummer: 9833530

Beslutsdatum: 2022-12-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.