Italien: Region Toscana bötfälls med 10 000 euro för olaglig webbplublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt region Toscana med 10 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår bland annat att region Toscana anmält ett dataintrång till Garante i enlighet med artikel 33 GDPR. Region Toscana uppgav i anmälan att den av misstag publicerat personuppgifter om 3 548 sökande till tjänster som administrativa assistenter genom att regionens personuppgiftsbiträde av misstag publicerat en webbadress (URL) vilket gjort att samtliga personuppgifter och testresultat blivit offentligt tillgängliga. Uppgifterna gällde information som de sökande delat med sig av som en del av ett förvalstest för ansökan.

Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att regionen brutit mot artiklarna 5 och 6 GDPR och bötfällde regionen med 10 000 euro.

Även region Toscanas personuppgiftsbiträde Scanshare S.r.l. bötfälldes för händelsen (läs mer om detta här).

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Region Toscana

Beslutsnummer: 9751498

Beslutsdatum: 2022-02-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.