Italien: Region Toscana bötfälls med 10 000 euro för olaglig webbplublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt region Toscana med 10 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår bland annat att region Toscana anmält ett dataintrång till Garante i enlighet med artikel 33 GDPR. Region Toscana uppgav i anmälan att den av misstag publicerat personuppgifter om 3 548 sökande till tjänster som administrativa assistenter genom att regionens personuppgiftsbiträde av misstag publicerat en webbadress (URL) vilket gjort att samtliga personuppgifter och testresultat blivit offentligt tillgängliga. Uppgifterna gällde information som de sökande delat med sig av som en del av ett förvalstest för ansökan.

Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att regionen brutit mot artiklarna 5 och 6 GDPR och bötfällde regionen med 10 000 euro.

Även region Toscanas personuppgiftsbiträde Scanshare S.r.l. bötfälldes för händelsen (läs mer om detta här).

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Region Toscana

Beslutsnummer: 9751498

Beslutsdatum: 2022-02-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.