Italien: Region Lombardiet bötfälls med 200 000 euro för olaglig webbplublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt region Lombardiet med 200 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a) och (c) 6.1 (c) och (e), 6.2 samt 6.3 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att region Lombardiet publicerat personuppgifter om mer än 100 000 studenter som hade ansökt om statliga stipendier eller ekonomiska bidrag för inköp av läroböcker, teknisk utrustning och läromedel på sin webbplats. Enligt Garantes preliminära granskning var det möjligt att se och ladda ner listan över godkända och finansierade ansökningar, listan över godkända och finansierade ansökningar, listan över statliga stipendiater och listan över icke-berättigade ansökningar från regionens webbplats. Listorna innehöll personuppgifter som ansöknings-ID, sökandens namn, elevens betyg, skolans kod och namn samt ansökningsnummer.

Garantes betonar i beslutet att uppgifter om personer som ansöker om ekonomiska förmåner måste skyddas på ett särskilt sätt för att förhindra att de registrerades ekonomiska och sociala uppgifter blir publika. Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att regionen brutit mot principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet i artikel 5.1 (a) GDPR samt uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR. Garante ansåg vidare att regionen inte haft en rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR). Regionen bötfälldes med 200 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 200 000 euro

Mottagare: Region Lombardiet

Beslutsnummer: 9698442

Beslutsdatum: 2021-09-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.