Search
Close this search box.

Italien: Region Lazio bötfälls med 75 000 euro för brott mot regler om personuppgiftsbiträden

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt region Lazio med 75 000 euro för brott mot artiklarna 5.2 och 28 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att callcenterföretaget Società Cooperativa Capodarco anlitats för att driva det regionala callcentret från 1999 till januari 2019. Regionen hade dock inte utsett företaget som personuppgiftsbiträde och därigenom vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad, vilket innebar att personuppgifter behandlats i strid med artiklarna 5.2 och 28 GDPR.

Vid fastställandet av den administrativa sanktionsavgiften beaktade Garante bland annat:

  • det faktum att callcentertjänsten användes för bokning av hälso- och sjukvårdstjänster och därför gällde registrerades hälsouppgifter,
  • det faktum att regionen inte hade tillhandahållit företaget nödvändig informationen om personuppgiftsbehandlingen, såsom behandlingens varaktighet, ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av de registrerade, och
  • det faktum att varaktigheten för den olagliga behandlingen varade under en lång tid.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: Region Lazio

Beslutsnummer: 9542113

Beslutsdatum: 2021-01-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.