Italien: Razmataz Live bötfälls med 1 000 euro för otillräckliga kontroller av personuppgiftsbiträde

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Razmataz Live s.r.l. med 1 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Razmataz anlitat ett personuppgiftsbiträde för att genomföra marknadsföringskampanjer, som personuppgiftsbiträdet inte genomförde på ett sätt som respekterade enskildas integritet.

Under sin utredning konstaterade Garante att Razmataz underlåtit att genomföra lämpliga kontroller hos personuppgiftsbiträdet. Enligt Garante utgjorde detta överträdelser av artiklarna 4, 5.1 (a), 6.1 (a), 26 och 28.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 21 GDPR, art. 28 GDPR, art. 58 GDPR, art. 82 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Razmataz Live s.r.l.

Beslutsnummer: 987308

Beslutsdatum: 2023-03-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.