Italien: Partanna kommun bötfälls med 2 000 euro för olaglig webbpublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Partanna kommun med 2 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), (c) och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd vid den italienska kommunen Partanna lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt klaganden har Partanna kommun publicerat ett dokument som innehöll personuppgifter, inklusive personuppgifter som den klagandes namn och yrkesinformation, om honom på kommunens webbplats. Dokumentet var ett beslut av kommunfullmäktige om ett förfarande där klaganden och kommunen var parter i en tvist.

Mot denna bakgrund konstaterade Garante att Partanna kommun olagligt hade behandlat de registrerades uppgifter och brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Garante konstaterade vidare att Orte kommun inte haft en rättslig grund för webbpubliceringen enligt artikel 6 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Partanna kommun

Beslutsnummer: 977127

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.