Italien: Partanna kommun bötfälls med 2 000 euro för olaglig webbpublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Partanna kommun med 2 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), (c) och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd vid den italienska kommunen Partanna lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt klaganden har Partanna kommun publicerat ett dokument som innehöll personuppgifter, inklusive personuppgifter som den klagandes namn och yrkesinformation, om honom på kommunens webbplats. Dokumentet var ett beslut av kommunfullmäktige om ett förfarande där klaganden och kommunen var parter i en tvist.

Mot denna bakgrund konstaterade Garante att Partanna kommun olagligt hade behandlat de registrerades uppgifter och brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Garante konstaterade vidare att Orte kommun inte haft en rättslig grund för webbpubliceringen enligt artikel 6 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Partanna kommun

Beslutsnummer: 977127

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.