Italien: OTTO bötfälls med 2 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt OTTO s.r.l. med 2 000 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att polisen, i samband med en administrativ inspektion av en butik som förvaltas av OTTO, upptäckt att ett kamerabevakningssystem med tre kameror installerats i butiken. Polisen konstaterade dock att den personuppgiftsansvarige inte informerat besökare av buktiken om förekomsten av bevakningskamerorna.

Enligt Garante utgjorde detta en överträdelse av artikel 13 GDPR som kräver att en personuppgiftsansvarig informerar registrerade om behandlingen av deras personuppgifter varför myndigheten beslutade om 2 000 euro i sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 ooo euro

Mottagare: OTTO s.r.l.

Beslutsnummer: 9721784

Beslutsdatum: 2021-10-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.