Italien: Oristano Reclamation Consortium bötfälls med 5 000 euro för olaglig publicering av känsliga uppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Oristano Reclamation Consortium med 5 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (c), 6 och 9.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Oristano Reclamation Consortium olagligen publicerat ett disciplinbeslut avseende en anställd, som bland annat innehållit hälsouppgifter, på organisationens webbplats. Disciplinbeslut var dessutom direkt tillgänglig genom sökmotorn Google. Enligt Garante har offentliggörandet av disciplinbeslut lett till olagligt utlämnande av känsliga personuppgifter genom att Oristano Reclamation Consortium agerat i strid med principerna om laglighet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR, samt att organisationen saknat rättslig grund enligt artiklarna 6 och 9.4 GDPR.

Vidare framhöll Garante att man vid påförandet av sanktionsavgifterna och fastställandet av beloppet beaktat Oristano Reclamation Consortiums ansträngningar att avhjälpa misstaget och dess eventuella negativa effekter genom att ta bort disciplinbeslut från sin webbplats och begära att de viktigaste sökmotorerna tar bort webbsidan som innehållit uppgifterna från sina arkiv. Garante beaktade även Oristano Reclamation Consortiums vilja att samarbeta med tillsynsmyndigheten i ärendet.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Oristano Reclamation Consortium

Beslutsnummer: 9704048

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.