Search
Close this search box.

Italien: Onda Più bötfälls med 200 000 euro genom att använt felaktiga och inaktuella personuppgifter vid tecknande av elavtal

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Onda Più S.r.l. med 200 000 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår en kund till energileverantören Onda Più lämnade in ett klagomål till Garante eftersom ett avtal ingåtts i hennes namn baserat på föråldrade och felaktiga personuppgifter. Onda Più hade inte heller svarat på den klagandes begäran om information.

Under sin utredning fann Garante att Onda Piú kunde använda felaktiga och föråldrade kunduppgifter för att ingå nya avtal på grund av strukturella svagheter i företaget. Garante fann vidare att Onda Piú inte genomförde tillräckliga kontroller av huruvida kunderna faktiskt mottagit och godkänt avtal eller avtalsändringar. Enligt Garante stred detta mot principerna om korrekthet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och riktighet enligt artikel 5.1 (d) GDPR.

Garante identifierade också allmänna brister i Onda Piùs tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd, vilket stred mot skyldigheten att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med förordningen.

Garante beslutade att bötfälla Onda Più med 200 000 euro och beordrade företaget att vidta korrigerande åtgärder för att återställa kundens rättigheter och förhindra att liknande överträdelser upprepas i framtiden.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 24 GDPR, art. 28 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 200 000 euro

Mottagare: Onda Più S.r.l.

Beslutsnummer: 9965217

Beslutsdatum: 2023-10-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.