Italien: Neapels hälsomyndighet bötfälls med 1 000 euro för olaglig webbpublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt hälsomyndigheten A.S.L. Napoli 1 Centro med 1 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd vid hälsomyndigheten lämnat in ett klagomål till Garante då hälsomyndigheten publicerat ett pressmeddelande på sin webbplats innehållandes personuppgifter om den registrerade och information om ett disciplinärt förfarande. Hälsovårdsmyndigheten ansåg att publiceringen var laglig eftersom den registrerade redan hade lämnat denna information till media, som i sin tur publicerat en rapport om saken. Garante drog dock slutsatsen att myndigheten fortfarande behövde en giltig rättslig grund för publiceringen, oavsett om informationen redan publicerats i andra medier.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Hälsomyndigheten A.S.L. Napoli 1 Centro

Beslutsnummer: 9745807

Beslutsdatum: 2022-01-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.