Italien: Monte Sant’Angelo kommun bötfälls med 3 000 euro för olaglig publicering av icke-anonymiserade listor

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Monte Sant’Angelo kommun med 3 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a), 6.1 (e) och 17 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Monte Sant’Angelo publicerat icke-anonymiserade listor över deltagare i ett urvalstest som genomförts som en del av ett rekryteringsförfarande på kommunens webbplats. Listorna kunde hittas via sökmotorer. En av de sökande lämnade in ett klagomål mot Monte Sant’Angelo efter att kommunen inte uppfyllt hans begäran om radering.

Mot denna bakgrund konstaterade Garante att Monte Sant’Angelo olagligt hade behandlat de registrerades uppgifter och brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR, samt saknat en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen enligt artikel 6.1 (e) GPDR. Garante konstaterade även att Monte Sant’Angelo inte tillgodosett den registrerades rättigheter enligt artikel 17 GDPR genom att inte radera den registrerades personuppgifter enligt begäran.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Monte Sant’Angelo kommun

Beslutsnummer: 9778996

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.