Italien: Montalbano Jonico kommun bötfälls med 5 000 euro för olaglig utlämning av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Montalbano Jonico kommun med 5 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.1 (a), 5.1 (c), 6.1 (c), 6.1 (e), 6.2, 6.3 (b), 9.1-2 och 9.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Montalbano Jonico kommun olagligt offentliggjort dokument på sin webbplats innehållandes personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, om två individer. Personuppgifterna omfattade namn, datum, födelseort och bostadsort för en registrerad och dennes far, inklusive detaljerad information om faderns funktionshinder.

Enligt Garante har Montalbano Jonico kommun genom webbpubliceringen lämnat ut personuppgifterna i avsaknad av lämplig rättslig grund enligt artiklarna 6.1 (c), 6.1 (e), 6.2, 6.3 (b), 9.1-2 och 9.4 GDPR, samt agerat i strid med de grundläggande principerna om laglighet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

Vid fastställandet av sanktionsavgifterna tog Garante hänsyn till det faktum att Montalbano Jonico kommun avslöjat personuppgifterna av misstag och att kommunen omedelbart tagit bort personuppgifterna när de blivit medvetna om händelsen.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Montalbano Jonico kommun

Beslutsnummer: 9704069

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.