Italien: Ministerio bötfälls med 5 000 euro för att ha publicerat arbetarnas hälsouppgifter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt ministeriet för miljö och energisäkerhet med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante inledde ett förfarande mot ministeriet för att ha publicerat personuppgifter, inklusive hälsouppgifter, om arbetare på det tidigare stålföretaget i Taranto på sin webbplats. Ministeriet hävdade att publiceringen var nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter och för att garantera miljöskydd och allmänhetens deltagande i frågor som rör den förorenade anläggningen.

Garante konstaterade att ministeriet brutit mot principerna om laglighet och uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (a) och (c) GDPR, samt mot förbudet mot att sprida hälsouppgifter enligt artikel 9.1 GDPR.

Garante uppmanade Ministero att vidta korrigerande åtgärder, såsom att utbilda sin personal, för att förhindra att liknande incidenter upprepas i framtiden.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Ministerio (Ministeriet för miljö och energisäkerhet)

Beslutsnummer: 9944603

Beslutsdatum: 2023-09-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.