Italien: Mednow Medical Center bötfälls med 10 000 euro för skickat testresultat till fel e-postadress

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Mednow Medical Center di Giugni Marco CF med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Mednow Medical Center var en privat vårdgivare som erbjöd covid-19-tester till allmänheten. En registrerad lämnade in ett klagomål till Garante och hävdade att Mednow Medical Center skickat hans testresultat till fel e-postadress och att hans personuppgifter var felaktiga på testrapporten.

Garante inledde en utredning och konstaterade att Mednow Medical Center brutit mot flera bestämmelser i GDPR, bland annat om principen om korrekthet, principen om integritet och konfidentialitet, samt de registrerades rättigheter. Garante konstaterade därför överträdelser av artiklarna 5.1 (a), 5.1 (d), 5.1 (f), 9, 12, 15, 16, 17 och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 16 GDPR, art. 17 GDPR, art 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Mednow Medical Center di Giugni Marco CF

Beslutsnummer: 9938463

Beslutsdatum: 2023-09-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.