Search
Close this search box.

Italien: Mediafond bötfälls med 10 000 euro för olaglig behandling av tidigare anställds e-postkonto

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Mediafond med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Mediafond, en italiensk pensionsfond för mediearbetare, aktiverat ett system för automatisk vidarebefordran av alla e-postmeddelanden som kom till en tidigare anställds konto till ett annat konto som delades av flera personer inom Mediafond, även efter att arbetsförhållandet upphört.

Mediafond hade därigenom tillgång till personliga och känsliga uppgifter om den tidigare anställde och tredje parter som skickade e-postmeddelanden till kontot, utan att informera dem eller ha någon giltig rättslig grund för behandlingen.

Enligt Garante utgjorde detta en överträdelse av artiklarna 5.1 (a), (b) och (e), 9 samt 13 GDPR. Garante bötfällde Mediafond med 10 000 euro. Garante beslutade också att Mediafond skulle skicka alla e-postmeddelanden som fonden behållit till den tidigare anställde och sedan radera dem. Garante uppmanade också Mediafond att införa lämpliga rutiner för att hantera e-postkonton som tillhör tidigare anställda i enlighet med GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Mediafond

Beslutsnummer: 9978536

Beslutsdatum: 2023-12-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.