Italien: Läkare bötfälls med 5 000 euro för att ha delat patients hälsouppgifter utan ett samtycke

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt en läkare med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en läkare i Italien bötfälls för att ha brutit mot artiklarna 5.1 (a), (c) och (f) samt 9 GDPR, genom att skicka ett meddelande med känsliga uppgifter om en patients sömnapné till ett företag som säljer andningsmaskiner, utan patientens samtycke.

Läkaren hävdade att han agerat i patientens intresse och att han fått patientens implicita samtycke genom ett e-postmeddelande, men Garante ansåg att detta inte var tillräckligt för att uppfylla kraven på ett fritt, specifikt, informerat och uttryckligt samtycke, särskilt när det gäller kategorier av särskilda personuppgifter som hälsodata.

Garante ansåg också att läkaren agerat som en självständig personuppgiftsansvarig, eftersom han bestämt ändamålen och medlen för behandlingen av patientens data, utan att följa instruktionerna från den klinik där han arbetade som konsult.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9946712

Beslutsdatum: 2023-09-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.