Italien: Läkare bötfälls med 2 000 euro för olagligt utlämnande av patientuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt en läkare med 2 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a) och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad klagat till Garante över att läkaren lämnat ut hans personuppgifter till tredje part utan hans samtycke. Enligt den registrerade hade läkaren rekommenderat honom medicinska produkter som en del av hans behandling. Några dagar efter läkarbesöket fick den registrerade ett marknadsföringssamtal från företaget bakom de rekommenderade produkterna. Den registrerade hade dock aldrig gett sitt samtycke till att hans uppgifter skulle lämnas ut till en tredje part.

Enligt Garante krävs det inte något särskilt samtycke för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för medicinsk behandling. I det aktuella fallet behandlades emellertid uppgifterna i syfte att marknadsföra produkter, varför ett uttryckligt samtycke var nödvändigt enligt artikel 9 GDPR. Då något samtycke inte fanns från den registrerade behandlade läkaren uppgifterna i strid med bestämmelserna i artiklarna 5.1 (a) och 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 2 ooo euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9720448

Beslutsdatum: 2021-09-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.