Italien: La Prima bötfälls med 5 000 euro för olagligt reklammeddelande via LinkedIn

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt fastighetsportalen La Prima S.r.l. med 5 000 euro för brott mot artiklarna 5, 6, 24 och 25 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot fastighetsportalen La Prima då hon fått en kontaktförfrågan på Linkedin av en anställd på företaget. Enligt den registrerade var syftet med kontaktförfrågan att erbjuda henne fastighetstjänster relaterade till en specifik egendom som hon ägde. La Prima hade fått informationen om att den registrerade ägde fastigheten från ett öppet offentligt register. Den registrerade hade dock inte vid något tillfälle samtyckt till en sådan kontaktförfrågan.

Under Garantes granskning hävdade La Prima att företaget kunde anses ha fått ett samtycke för att kontakta den registrerade via LinkedIn genom det faktum att hon hade en offentlig profil. Garante noterade emellertid att utbyte av information via ett socialt nätverk endast bör tillåta det som anges i de relevanta användarvillkoren. Enligt Garante är plattformen LinkedIn avsedd för att möjliggöra utbyte av kontaktinformation och för att söka jobb eller hitta rätt arbetskraft. Däremot är plattformen enligt Garante inte avsedd för att skicka meddelanden till andra användare för att sälja tjänster, oavsett om en användarprofil är offentlig eller inte. Garante drog därför slutsatsen att La Prima hade behandlat uppgifterna i strid med artiklarna 5, 6, 24 och 25 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: La Prima S.r.l.

Beslutsnummer: 9705632

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.