Italien: Kommunen San Marco in Lamis bötfälls med 3 000 euro för olaglig webbpublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt kommunen San Marco in Lamis med 3 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (c), 6.1 (c), 6.1 (e), 6.2 och 6.3 (b) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att kommunen laddat upp dokument som innehöll personuppgifter om den registrerade och hans familj fritt tillgänglig på kommunens webbplats. Dokumenten utgjorde två beslut mot den registrerade avseende byggverksamhet utan bygglov och innehöll födelsedatum, födelseort, skattenummer och adress för den registrerade och hans familj. Den registrerade begärde att kommunen skulle ta bort dokumenten från webbplatsen, men kommunen följde inte den registrerades begäran. Enligt Garante har kommunen behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund varför de bötfällde kommunen med 3 000 euro för brott mot GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Kommunen San Marco in Lamis

Beslutsnummer: 9578258

Beslutsdatum: 2021-03-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.