Italien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för personuppgifter på webbplats

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt kommunen Comune di Casaloldo med 2 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.1 (a) och (c), 6.1 (c) och (e) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comune di Casaloldo publicerat handlingar innehållandes personuppgifter på kommunens webbplats. Enligt Garante innehöll de publicerade handlingarna uppgifter om deltagare i en offentlig upphandling, vilket utgjorde ett brott mot bland annat artiklarna 5.1 (a) och (c), 6.1 (c) och (e) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Comune di Casaloldo Kommun

Beslutsnummer: 9468523

Beslutsdatum: 2020-09-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.