Italien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för personuppgifter på webbplats

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt kommunen Comune di Casaloldo med 2 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.1 (a) och (c), 6.1 (c) och (e) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comune di Casaloldo publicerat handlingar innehållandes personuppgifter på kommunens webbplats. Enligt Garante innehöll de publicerade handlingarna uppgifter om deltagare i en offentlig upphandling, vilket utgjorde ett brott mot bland annat artiklarna 5.1 (a) och (c), 6.1 (c) och (e) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Comune di Casaloldo Kommun

Beslutsnummer: 9468523

Beslutsdatum: 2020-09-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.