Italien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för bristande efterlevnad av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Comune di Collegno med 2 000 euro för brott mot artiklarna 12, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comune di Collegno vägrat att tillgodose en registrerades begäran om tillgång till uppgifter från ett kamerabevakningssystem. Enligt Garante har kommunen inte uppfyllt kraven i artiklarna 12, 13 och 14 i GDPR som bland annat säger att varje personuppgiftsansvarig ska vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla registrerade information om en personuppgiftsbehandling.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Comune di Collegno

Beslutsnummer: 9486531

Beslutsdatum: 2020-10-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.