Italien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för bristande efterlevnad av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Comune di Collegno med 2 000 euro för brott mot artiklarna 12, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comune di Collegno vägrat att tillgodose en registrerades begäran om tillgång till uppgifter från ett kamerabevakningssystem. Enligt Garante har kommunen inte uppfyllt kraven i artiklarna 12, 13 och 14 i GDPR som bland annat säger att varje personuppgiftsansvarig ska vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla registrerade information om en personuppgiftsbehandling.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Comune di Collegno

Beslutsnummer: 9486531

Beslutsdatum: 2020-10-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.