Italien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för bristande efterlevnad av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Comune di Collegno med 2 000 euro för brott mot artiklarna 12, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comune di Collegno vägrat att tillgodose en registrerades begäran om tillgång till uppgifter från ett kamerabevakningssystem. Enligt Garante har kommunen inte uppfyllt kraven i artiklarna 12, 13 och 14 i GDPR som bland annat säger att varje personuppgiftsansvarig ska vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla registrerade information om en personuppgiftsbehandling.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Comune di Collegno

Beslutsnummer: 9486531

Beslutsdatum: 2020-10-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.