Italien: Klinik bötfälls med 20 000 euro för publicering av medicinska rapporter online

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt polikliniken Università Campus Bio-medico di Roma med 20 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.2 (a) och (f) och 9 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Enligt Garante har polikliniken anmält ett dataintrång till myndigheten enligt artikel 33 i GDPR. Av anmälan framgår att 39 patienter, samtidigt som de haft tillgång till sina egna medicinska rapporter via en smartphone, fått tillgång till en lista över 74 andra patienters uppgifter innehållandes medicinska rapporter och medicinska undersökningar. Enligt polikliniken har den mänskliga faktorn orsakat dataintrånget i samband med en integrationen av två IT-system.

Garante ansåg att polikliniken bland annat agerat i strid med principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.2 (a) i GDPR, principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.2 (f) i GDPR samt reglerna om behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i GDPR och bötfällde kliniken med 20 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Università Campus Bio-medico di Roma

Beslutsnummer: 9469345

Beslutsdatum: 2020-10-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.