Italien: Klinik bötfälls med 20 000 euro för publicering av medicinska rapporter online

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt polikliniken Università Campus Bio-medico di Roma med 20 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.2 (a) och (f) och 9 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Enligt Garante har polikliniken anmält ett dataintrång till myndigheten enligt artikel 33 i GDPR. Av anmälan framgår att 39 patienter, samtidigt som de haft tillgång till sina egna medicinska rapporter via en smartphone, fått tillgång till en lista över 74 andra patienters uppgifter innehållandes medicinska rapporter och medicinska undersökningar. Enligt polikliniken har den mänskliga faktorn orsakat dataintrånget i samband med en integrationen av två IT-system.

Garante ansåg att polikliniken bland annat agerat i strid med principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.2 (a) i GDPR, principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.2 (f) i GDPR samt reglerna om behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i GDPR och bötfällde kliniken med 20 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Università Campus Bio-medico di Roma

Beslutsnummer: 9469345

Beslutsdatum: 2020-10-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.