Italien: Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni bötfälls med 5 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni med 5 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (c), 12.1, 13 och 35 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Institute for Blind People Ardizzone Gioeni installerat bevakningskameror i institutets korridorer. På några av bevakningskamerorna kunde man se duschrummen som låg utanför gästernas rum. Bilderna överfördes i realtid till bildskärmarna i conciergeområdet, med risk för att kunde ses av obehöriga tredje parter.

Enligt Garante kan en sådan användning av bevakningskameror inte motiveras av generella säkerhetsskäl, då syftet kan uppnås med mindre invasiva åtgärder för gästernas integritet. Garante ansåg därmed att institutet agerat i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR.

Vidare har institutet enligt Garante behandlat personuppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med principen om laglighet, korrekthet och öppenhet då gästerna endast informerades om kamerabevakningen efter att myndigheten påbörjat sin granskning. Institutet har därmed inte vidtagit lämpliga åtgärder för att informera gästerna vilket utgör ett brott mot artiklarna 5.1 (a), 12.1, och 13 GDPR. Garante ansåg även att behandlingen av personuppgifter i fråga strider mot artikel 35 GDPR, eftersom institutet inte har genomfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd (“DPIA”) för personuppgiftsbehandlingen.

Vid fastställandet av bötesbeloppet på 5 000 euro tog Garante hänsyn till det faktum att överträdelserna inträffat under en begränsad tid och att bevakningskamerorna i korridoren inaktiverats under myndighetens granskning. Garante fattade även beslut om att institutet omedelbart ska ge sina gäster fullständig information om den pågående personuppgiftsbehandlingen.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 35 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni

Beslutsnummer: 9705650

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.