Italien: INPS bötfälls med 12 000 euro för bristfällig hantering av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) med 12 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 12 och 15 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att INPS inte svarat ordentligt på två begäranden om information som den registrerade lämnat till institutet. Förfrågningarna gällde utlämnande av personuppgifter om den registrerade till tredje part. Initialt fick den registrerade inget svar på någon av förfrågningarna. Under utredningen återkom INPS med information och förklarade att de tidigare förfrågningarna inte hade besvarats på grund av ett tekniskt fel i institutets e-postsystem. Garante konstaterade efter en genomgång av ärendet att INPS inte tillhandahållit den registrerade rätt information i rätt tid. INPS hade därför agerat i strid med reglerna i artiklarna 5.1 (a), 12 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR,

Sanktionsavgift: 12 000 euro

Mottagare: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

Beslutsnummer: 9592133

Beslutsdatum: 2021-04-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.