Italien: INPS bötfälls med 12 000 euro för bristfällig hantering av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) med 12 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 12 och 15 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att INPS inte svarat ordentligt på två begäranden om information som den registrerade lämnat till institutet. Förfrågningarna gällde utlämnande av personuppgifter om den registrerade till tredje part. Initialt fick den registrerade inget svar på någon av förfrågningarna. Under utredningen återkom INPS med information och förklarade att de tidigare förfrågningarna inte hade besvarats på grund av ett tekniskt fel i institutets e-postsystem. Garante konstaterade efter en genomgång av ärendet att INPS inte tillhandahållit den registrerade rätt information i rätt tid. INPS hade därför agerat i strid med reglerna i artiklarna 5.1 (a), 12 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR,

Sanktionsavgift: 12 000 euro

Mottagare: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

Beslutsnummer: 9592133

Beslutsdatum: 2021-04-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.