Italien: Informatica Alto Adige bötfälls med 10 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder gällande elektronisk patientjournal

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Informatica Alto Adige Spa med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR)

Av beslutet framgår att Bolzanos kommun rapporterat en personuppgiftsincident till Garante som gällde obehörig tillgång till ett antal patienters hälsouppgifter, vilket berodde på en brist i den elektroniska patientjournal som kommunen upphandlat av Informatica Alto Adige.

Under sin utredning konstaterade Garante att Informatica Alto Adige underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra sådana incidenter, vilket enligt Garante utgjorde överträdelser av artiklarna 4.1, 5.1 (f), 15 och 28.4 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art 15 GDPR, art. 28 GDPR, art. 83 GDPR, art. 85 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Informatica Alto Adige Spa

Beslutsnummer: 9883797

Beslutsdatum: 2023-03-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.