Italien: Immobiliare Ricostruzione Meloria bötfälls med 2 000 euro för informationsskylt med figur på övervakningskamera

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Immobiliare Ricostruzione Meloria s.r.l. med 20 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den lokala polisen i Milano tagit emot ett klagomål om ett kamerabevakningssystem som installerats i en byggnad som ägs av Immobiliare Ricostruzione Meloria. Polisen undersökte ärendet och upprättade en rapport. På grundval av denna rapport inledde den Garante en utredning av fastighetsägaren.

Immobiliare Ricostruzione Meloria påstås ha installerat systemet på begäran av några hyresgäster i byggnaden. Systemet bestod av fyra kameror, en som filmade ingången, en som filmade utrymmet framför hissen och två andra riktade mot bakgården, källarna och en lägenhet. De bilder som togs av kamerorna visades på en monitor och lagrades på en inspelningsenhet, som båda var placerade i portvaktshuset.

Den enda information om kamerabevakningssystemet som förbipasserande fick bestod av en skylt med en figur av en kamera som var placerad på vänster sida av entrédörren till byggnaden. Ingen ytterligare information om behandlingen eller Immobiliare Ricostruzione Meloria tillhandahölls, inte ens i portvaktshusets lokaler.

Garante ansåg att användningen av ett kamerabevakningssystem kan utgöra en behandling av personuppgifter, beroende på kamerornas placering och kvaliteten på de bilder som tas. Enligt Garante måste all behandling av personuppgifter ske i enlighet med de principer som fastställs i artikel 5 GDPR, särskilt principen om öppenhet.

Garante konstaterade att när det gäller användningen av kamerabevakningssystem kan principen om öppenhet respekteras genom att informationsskyltar med uppgift om den personuppgiftsansvarige och syftet med behandlingen sätts upp, så att de registrerade alltid är medvetna om att de kommer in på ett övervakat område. Att enbart ha en skylt med en figur av en kamera vid byggnadens ingång var dock enligt Garante inte tillräcklig information till de registrerade om behandlingen eller om deras möjligheter att utöva sina rättigheter, vilket krävs enligt artikel 13 GDPR. Därför stred den behandling som utfördes med hjälp av kamerabevakningssystemet mot artikel 5.1 (a) GDPR och artikel 13 GDPR.

Följaktligen beordrade Garante Immobiliare Ricostruzione Meloria att installera lämpliga informationsskyltar och ålade ett bötesbelopp på 2 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Immobiliare Ricostruzione Meloria s.r.l.

Beslutsnummer: 9815745

Beslutsdatum: 2022-09-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.