Italien: Il Sole 24 Ore bötfälls med 40 000 euro för artikel om registrerades sexuella läggning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt affärstidningen Il Sole 24 Ore S.p.a med 40 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a), 9 och 12 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Il Sole 24 Ore, som är en populär italiensk affärstidning, publicerat en italiensk domstols beslut om att erkänna ett amerikanskt beslut om adoption av ett barn av ett homosexuellt par utan att utelämna de berörda personernas personuppgifter. Garante ansåg att detta var ett brott mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR. Enligt Garante utgör information om sexuell läggning en särskild kategori av personuppgifter som kräver att ett av undantagen i artikel 9 GDPR är uppfylld för att behandlingen ska vara tillåten.

Garante ansåg vidare att Il Sole 24 Ore visserligen efterlevt de registrerades begäran om radering inom den tidsfrist som anges i artikel 12 GDPR, men att tidningen inte besvarat de registrerades begäran om information om behandlingen av deras uppgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 12 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Il Sole 24 Ore S.p.a

Beslutsnummer: 9779098

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.