Italien: Hälsovårdsmyndighet bötfälls med 3 500 euro för otillåten behandling av hälsouppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Melegnano och Martesana lokala hälsovårdsmyndighet med 3 500 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (f) och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante inlett en utredning mot den personuppgiftsansvarige efter att denne rapporterat en personuppgiftsincident till dataskyddsmyndigheten. Av utredningen framgick att en patient av misstag fått medicinska journaler och klinisk dokumentation från en annan patient i sin digitala patientjournal.

Enligt Garante utgör dessa brister ett brott mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) samt personuppgiftsansvarigas krav på rättslig grund vid behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 3 500 euro

Mottagare: Melegnano och Martesana lokala hälsovårdsmyndighet

Beslutsnummer: 9754355

Beslutsdatum: 2022-02-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.