Italien: Gymnasieskola bötfälls med 2 500 euro för olaglig publicering av hälsouppgifter på onlineplattform

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt gymnasieskolan Isabella Gonzaga med 2 500 euro för överträdelser av bland annat artiklarna 5, 6 och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att skolan publicerat ett dokument på en onlineplattform för lärare som innehöll känsliga personuppgifter om en anställd. Av dokumentet framgick att den berörda personen ansökt om förmåner enligt en italiensk lag som ger funktionshindrade personer och deras anhöriga möjlighet att på vissa villkor få exempelvis förlängd föräldraledighet, fler timmar eller dagar av frånvaro, ett mer flexibelt val av arbetsplats och särskild betald ledighet. Garante konstaterade att skolan offentliggjort uppgifterna utan giltig rättslig grund varför publiceringen av lärarens personuppgifter var olaglig.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 euro

Mottagare: Isabella Gonzaga

Beslutsnummer: 9777200

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.