Search
Close this search box.

Italien: Gymnasieskola bötfälls med 2 500 euro för olaglig publicering av hälsouppgifter på onlineplattform

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt gymnasieskolan Isabella Gonzaga med 2 500 euro för överträdelser av bland annat artiklarna 5, 6 och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att skolan publicerat ett dokument på en onlineplattform för lärare som innehöll känsliga personuppgifter om en anställd. Av dokumentet framgick att den berörda personen ansökt om förmåner enligt en italiensk lag som ger funktionshindrade personer och deras anhöriga möjlighet att på vissa villkor få exempelvis förlängd föräldraledighet, fler timmar eller dagar av frånvaro, ett mer flexibelt val av arbetsplats och särskild betald ledighet. Garante konstaterade att skolan offentliggjort uppgifterna utan giltig rättslig grund varför publiceringen av lärarens personuppgifter var olaglig.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 euro

Mottagare: Isabella Gonzaga

Beslutsnummer: 9777200

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.