Search
Close this search box.

Italien: Guidizzolo kommun bötfälls med 2 000 euro för olaglig webbplublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Guidizzolo kommun med 2 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a) och (c) samt 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår bland annat att Guidizzolo kommun publicerat information om ett rättsfall på sin webbplats, inklusive personuppgifter som namn och yrkesinformation om en registrerad person. Enligt Garante strider detta mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR samt principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Garante ansåg även att Guidizzolo kommun saknat en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter enligt artikel 6 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Guidizzolo kommun

Beslutsnummer: 9751549

Beslutsdatum: 2022-02-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.