Italien: GFB One bötfälls med 90 000 euro för olaglig aktivering av registrerades SIM-kort

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt GFB One s.r.l. med 90 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att GFB One är en återförsäljare till Vodafone. GFB One aktiverade två SIM-kort i namnet av en person som inte begärt detta och utan att kontrollera hans identitet. Efter att ha begärt att GFB One skulle blockera SIM-korten kom den registrerade fram till att korten aktiverats med en knappt läsbar fotokopia av individens ID-kort.

Under sin undersökning konstaterade Garante att GFB One varken begärt ett ID-kort i original för registrering eller kontrollerat uppgifternas legitimitet. GFB One hade inte heller informerat den registrerade om hur företaget kommit över fått kopiorna av den registrerades ID-kort. Enligt Garante utgjorde detta överträdelser av artiklarna 5.1 (a), 6 och 13 GDPR, såsom principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet.

Garante förbjöd GFB One att behandla den registrerades uppgifter ytterligare och beslutade också att publicera beslutet på sin webbplats.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, 157 Codice della privacy

Sanktionsavgift: 90 000 euro

Mottagare: GFB One s.r.l.

Beslutsnummer: 9936215

Beslutsdatum: 2023-09-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.