Italien: GEDI News Network bötfälls med 20 000 euro för onödigt dröjsmål vid begäran om radering

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt GEDI News Network Spa med 20 000 euro för brott mot artiklarna 12.3-4 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till den italienska tillsynsmyndigheten angående en artikel som publicerats av GEDI News Network i vilken den registrerade omnämnts i en artikel. Enligt den registrerade har han utnyttjat sin rätt enligt artikel 17 GDPR och begärt att GEDI News Network raderade artikeln, eftersom den inte längre var relevant. GEDI News Network svarade dock inte på den registrerades begäran i rätt tid varför Garante bötfällde företaget med 20 000 euro för brott mot artiklarna 12.3-4 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: GEDI News Network Spa

Beslutsnummer: 9577346

Beslutsdatum: 2021-03-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.