Italien: Garante lanserar informationssida med riktlinjer för cookies

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har lanserat en informationssida om riktlinjer för cookies. Informationssidan innehåller huvuddragen i riktlinjerna, särskilt reglerna avseende den information som måste lämnas till användare som besöker en webbplats och kraven på ett giltigt samtycke.

Mer information

Källa: Informationssida

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.