Italien: Försvarsministeriet bötfälls med 10 000 euro för olaglig vidarebefordran av e-postmeddelanden

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt det italienska försvarsministeriet med 10 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a), 6, 9 och 10 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en medarbetare vid försvarsministeriet lämnat in ett klagomål till Garante. Orsaken var att två e-postmeddelanden som innehöll dokument med personuppgifter hade lämnats ut utan tillstånd. I det första fallet hade en kopia av ett e-postmeddelande bifogats en intern rapport om granskningen av ett urvalsförfarande. E-postmeddelandet innehöll en begäran om ett läkarutlåtande, uppgifter om diagnosen och en kallelse till läkarundersökning av den berörda personen. I det andra fallet hade ett e-postmeddelande innehållandes information om rättsliga förfaranden vidarebefordrats till en obehörig part.

Enligt Garante har försvarsministeriets vidarebefordran av de två e-postmeddelandena skett i strid med principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR. Försvarsministeriet har inte heller haft en rättslig grund att vidarebefordra e-postmeddelandena enligt artiklarna 6, 9 och 10 GDPR. Mot bakgrund av detta bötfällde Garante försvarsministeriet med 10 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 10 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Italienska Försvarsministeriet

Beslutsnummer: 9776406

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.