Search
Close this search box.

Italien: Försäkringsbolag bötfälls med 50 000 euro för bristande säkerhetsåtägrder

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro med 50 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (f), 6.1, 9.2 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro en statlig olycksfallsförsäkring för arbetstagare, vid tre tillfällen under 2019 och 2020 gjort information om anställdas olycksfall och arbetssjukdomar offentligt tillgängliga i ett onlinesystem. Detta innefattade ibland annat information om olyckor och sjukdomar hos de berörda personerna. I ett av fallen berodde felet på att en föråldrad version av programmet hade använts.

Enligt Garante har försäkringsbolaget brutit mot sin skyldighet att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de registrerade enligt artikel 32 GDPR. Garante konstaterade också att försäkringsbolaget brutit mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR. Enligt Garante borde försäkringsbolaget ha sett till att uppdaterade och säkra onlinesystem användes.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

Beslutsnummer: 9771184

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.