Italien: Flowbird Italia bötfälls med 30 000 euro för brott mot flera bestämmelser i GDPR

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Flowbird Italia s.r.l. med 30 000 euro för brott mot artiklarna 5, 6 och 30 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Garante inlett en granskning efter ett klagomål från en person avseende de nya parkeringsmätarna som installerats i Rom 2018. Företaget Atac s.p.a., som också kontrakterats av staden för att hantera parkeringsplatserna, hade inlett en teknisk uppgradering av parkeringsmätarna för att erbjuda nya tjänster som exempelvis betalning av böter, avgifter eller köp och förnyelse kollektivtrafikbiljetter. Atac spa skulle också införa nya betalningsmetoder som tar hänsyn till fordonens registreringsnummer. En del av utrustningen levererades av Flowbird Italia. All parkeringsinformation hanterades därefter genom ett centraliserat system, som också kunde nås av de anställda som ansvarar för att kontrollera parkeringsavgifterna via en app.

Enligt Garante innebar Flowbird Italias behandling av personuppgifter ett brott mot grundprinciperna i artikel 5 GDPR och kravet på rättslig grund i artikel 6 GDPR. Under granskningen upptäckte Garante även att Flowbird Italia inte upprättat ett register över behandlingar enligt artikel 30 GDPR. De olika bristerna gjorde att Garante bötfällde Flowbird Italia med 30 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 30 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Flowbird Italia s.r.l.

Beslutsnummer: 9698442

Beslutsdatum: 2021-09-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.