Search
Close this search box.

Italien: Fastighetsförvaltare bötfälls med 1 000 euro för olaglig kamerabevakning som täckte parkeringsplats och plats dit allmänheten har tillträde

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt en fastighetsförvaltare med 1 000 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål till Garante då en bostadsrättsförening installerat bevakningskameror på gemensamma områden utan att ha ett giltigt skäl eller informera de berörda personerna.

Garante begärde information från bostadsrättsföreningens fastighetsförvaltare, som inte svarade. Garante utförde därefter en tillsyn och konstaterade att bevakningskamerorna var aktiva och fungerande, och att de riktats mot parkeringsplatsen, grinden och delvis mot gata dit allmänheten har tillträde.

Garante konstaterade också att bevakningskamerorna installerats utan ett beslut från bostadsrättsföreningens styrelse, och att fastighetsförvaltaren var den enda som kunde se bilderna på sin mobiltelefon. Garante ansåg därför att fastighetsförvaltaren var personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, och inte bostadsrättsföreningen.

Garante ansåg att behandlingen av personuppgifter genom bevakningskamerorna var olaglig eftersom behandlingen inte följde principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR, eller hade en giltig rättslig grund enligt artikel 6 GDPR. Garante ansåg också att de registrerade inte informerats om behandlingen på ett korrekt sätt, vilket strider mot artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9960920

Beslutsdatum: 2023-10-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.