Italien: Educationest bötfälls med 1 000 euro för avslöjande av medarbetares graviditet och mammaledighet

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt förskolan Educationest s.r.l. med 1 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a) och (e) samt 6.1 (b) och (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Educationest skickat ett e-postmeddelande till familjerna till de barn som förskolan hade hand om, där familjerna informerades om en av pedagogernas graviditet och mammaledighet. Educationest hade skrivit e-postmeddelandet för att förhindra rykten om pedagogens frånvaro som exempelvis en sjukdom och för att skydda henne. Pedagogen hade dock inte samtyckt till att hennes graviditetsstatus avslöjades för familjerna.

Garante konstaterade att Educationest olagligt hade behandlat pedagogens uppgifter och brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) GDPR. Garante konstaterade vidare att Educationest behandlat pedagogens personuppgifter utan rättslig grund enligt artiklarna 6.1 (b) och (c) GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Educationest s.r.l.

Beslutsnummer: 9776444

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.