Search
Close this search box.

Italien: Edizioni Proposta Sud bötfälls med 20 000 euro för att ha spridit felaktiga personuppgifter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Edizioni Proposta Sud S.r.l. med 20 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kommunalpolitiker i Italien lämnat in ett klagomål till Garante över att mediabolaget Edizioni Proposta Sud publicerat falska uppgifter om att hon var smittad med covid och placerad i karantän, vilket skadade hennes rykte och integritet.

Garante granskade Edizioni Proposta Sud artiklar och konstaterade att mediabolaget brutit mot flera principer i GDPR, bland annat principerna om laglighet och korrekthet, uppgiftsminimering samt riktighet enligt artikel 5.1 (a), (c) och (d) GDPR. Garante konstaterade vidare Edizioni Proposta Sud brutit mot artikel 12 GDPR eftersom mediebolaget underlåtit att svara på den registrerades bestridande av informationens riktighet.

Garante ansåg även att Edizioni Proposta Sud kränkt den registrerades rätt till privatliv och skydd av personuppgifter, särskilt hennes hälsostatus, som är en känslig kategori av personuppgifter enligt artikel 9 GDPR. Garante framhöll också att Edizioni Proposta Sud överskridit gränserna för pressfrihet och rätten till information, eftersom mediebolaget publicerat uppgifter som inte var relevanta, nödvändiga eller sanna.

Garante förfällde Edizioni Proposta Sud med 20 000 euro och beordrade mediebolaget att rätta eller ta bort de felaktiga uppgifterna från sina publikationer och arkiv.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, art. 157 codice privacy, art. 166.2 codice privacy

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Edizioni Proposta Sud S.r.l.

Beslutsnummer: 9955735

Beslutsdatum: 2023-10-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.