Italien: E-Mac Professional bötfälls med 10 000 euro för underlåtenhet att svara på registrerads begäran om tillgång

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt E-Mac Professional s.r.l. med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante då den registrerade inte fått tillgång till sina personuppgifter inom den tidsfrist som anges i 12.3 GDPR. Mot denna bakgrund bötfällde Garante E-Mac Professional med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 12.3 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: E-Mac Professional s.r.l.

Beslutsnummer: 9774680

Beslutsdatum: 2022-04-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.