Italien: E-Mac Professional bötfälls med 10 000 euro för underlåtenhet att svara på registrerads begäran om tillgång

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt E-Mac Professional s.r.l. med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante då den registrerade inte fått tillgång till sina personuppgifter inom den tidsfrist som anges i 12.3 GDPR. Mot denna bakgrund bötfällde Garante E-Mac Professional med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 12.3 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: E-Mac Professional s.r.l.

Beslutsnummer: 9774680

Beslutsdatum: 2022-04-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.