Italien: E-Campus Telematic University bötfälls med 75 000 euro för olagliga marknadsföringsmeddelanden via sms och telefon

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt E-Campus Telematic University med 75 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att E-Campus Telematic University skickat marknadsföringsmeddelanden via sms och telefon utan samtycke från de registrerade, inte svarat på de registrerades begäran om radering och rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter, inte dokumenterat lämpliga säkerhetsåtgärder och inte fastställt korrekta lagringstider för personuppgifter för marknadsföringsändamål. Detta innebar enligt Garante överträdelser av artiklarna 5.1 (a), (e), 5.2, 6.1, 7.1 och 13.2 (a) GDPR.

Garante begärde E-Campus Telematic University att vidta flera korrigerande åtgärder, såsom att revidera sina tekniska och organisatoriska åtgärder, att verifiera och dokumentera samtycket till marknadsföring, att förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring utan samtycke och att fastställa lämpliga lagringstider.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: E-Campus Telematic University

Beslutsnummer: 9939507

Beslutsdatum: 2023-10-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.