Italien: Cribis Credit Management bötfälls med 10 000 euro för olagliga e-postmeddelanden

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt inkassobolaget Cribis Credit Management s.r.l. med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt den klagande har Cribis Credit Management, i företaget Sky Italia S.r.l. intresse, skickat flera e-postmeddelanden avseende betalning av en faktura till en tredje parts e-postadress.

Efter en genomgång av ärendet konstaterade Garante att Cribis Credit Management, då det varit omöjligt att kontakta den klagande per telefon, använt en e-postadress som hittats på nätet för att kontakta den klagande i tron att den tillhörde den faktiska gäldenären, snarare än en tredje part. Garante ansåg att Cribis Credit Management brutit mot principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR, samt kravet på rättslig grund enligt artikel 6 GDPR.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Garante att bötfälla Cribis Credit Management med 10 000 euro. Vid kvantifieringen av böterna tog Garante bland annat hänsyn till Cribis Credit Managements ansvar för att inte ha följt gällande dataskyddsregler, trots de tydliga riktlinjer som Garante har utfärdat till inkassobolag sedan 2005.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR,

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Cribis Credit Management s.r.l.

Beslutsnummer: 9794913

Beslutsdatum: 2022-06-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.