Search
Close this search box.

Italien: Cribis Credit Management bötfälls med 10 000 euro för olagliga e-postmeddelanden

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt inkassobolaget Cribis Credit Management s.r.l. med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt den klagande har Cribis Credit Management, i företaget Sky Italia S.r.l. intresse, skickat flera e-postmeddelanden avseende betalning av en faktura till en tredje parts e-postadress.

Efter en genomgång av ärendet konstaterade Garante att Cribis Credit Management, då det varit omöjligt att kontakta den klagande per telefon, använt en e-postadress som hittats på nätet för att kontakta den klagande i tron att den tillhörde den faktiska gäldenären, snarare än en tredje part. Garante ansåg att Cribis Credit Management brutit mot principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR, samt kravet på rättslig grund enligt artikel 6 GDPR.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Garante att bötfälla Cribis Credit Management med 10 000 euro. Vid kvantifieringen av böterna tog Garante bland annat hänsyn till Cribis Credit Managements ansvar för att inte ha följt gällande dataskyddsregler, trots de tydliga riktlinjer som Garante har utfärdat till inkassobolag sedan 2005.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR,

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Cribis Credit Management s.r.l.

Beslutsnummer: 9794913

Beslutsdatum: 2022-06-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.