Search
Close this search box.

Italien: Corradi bötfälls med 20 000 euro för vidarebefordran av anställds e-post

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Corradi s.r.l. med 20 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a), (c), (e) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Corradi låtit den registrerades e-postkonto vara aktivt även efter det att hans anställning upphört. Corradi hade även ställt in automatisk vidarebefordran av den registrerades inkommande e-post. Enligt Garante innebar detta en överträdelse av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet i artikel 5.1 (a) GDPR, principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR och principen om lagringsminimering i artikel 5.1 (e) GDPR. Vidare ansåg Garante att Corradi inte i tillräcklig utsträckning informerat den registrerade om behandlingen av hans personuppgifter vilket strider mot artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Corradi s.r.l.

Beslutsnummer: 9739653

Beslutsdatum: 2021-12-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.