Italien: Corradi bötfälls med 20 000 euro för vidarebefordran av anställds e-post

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Corradi s.r.l. med 20 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a), (c), (e) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Corradi låtit den registrerades e-postkonto vara aktivt även efter det att hans anställning upphört. Corradi hade även ställt in automatisk vidarebefordran av den registrerades inkommande e-post. Enligt Garante innebar detta en överträdelse av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet i artikel 5.1 (a) GDPR, principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR och principen om lagringsminimering i artikel 5.1 (e) GDPR. Vidare ansåg Garante att Corradi inte i tillräcklig utsträckning informerat den registrerade om behandlingen av hans personuppgifter vilket strider mot artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Corradi s.r.l.

Beslutsnummer: 9739653

Beslutsdatum: 2021-12-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.