Italien: Concentrix bötfälls med 20 000 euro för kränkande clean desk-policy

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Concentrix Cvg Italy s.r.l. med 20 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a) och (c), 6.1 (b) och (c) samt 9.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att Concentrix, ett företag som bedriver callcenterverksamhet, haft en “clean desk-policy” genom vilken företaget förbjudit anställda att förvara vissa föremål, som väskor och smartphones, på sina skrivbord. Syftet med policyn var att säkerställa kundernas konfidentialitet vid behandlingen av deras personuppgifter. Undantag gjordes endast för mediciner, medicinska apparater och vissa hygienartiklar om de anställda kunde visa att de behövde dessa föremål under sitt arbetsskift. Föremålen skulle då placeras synligt på skrivbordet, vilket indirekt gjorde det möjligt för handledare och kollegor att få tillgång till de anställdas personuppgifter och uppgifter om hälsotillstånd, något som Garante ansåg strida mot de anställdas konfidentialitet.

Enligt Concentrix hade företaget informerat de anställda om policyn och fått deras samtycke. Samtycket innehöll dock enligt Garante ingen information om behandlingen av de anställdas hälsouppgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Concentrix Cvg Italy s.r.l.

Beslutsnummer: 9509515

Beslutsdatum: 2020-11-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.