Italien: Colosseo bötfälls med 1 000 euro för oönskade reklammeddelanden

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Colosseo S.r.l. med 1 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante tagit emot ett klagomål från en person som hävdade att Colosseo skickat honom ett oönskat reklammeddelande via mejl. Mot denna bakgrund begärde den registrerade att Colosseo skulle ge honom tillgång till hans personuppgifter och därefter radera dessa. Den registrerade invände även mot att få framtida reklammejl.

Colosseo svarade inte på den registrerades begäran varför Garante ansåg att företaget agerat i strid med principen om ansvarsskyldighet enligt artiklarna 5.2 och 24 GDPR, kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 (a) GDPR, samt registrerades rättigheter enligt artiklarna 12.3, 15, 17 och 21 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 17 GDPR, art. 21 GDPR, art. 24 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Colosseo S.r.l.

Beslutsnummer: 9817535

Beslutsdatum: 2022-08-05

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.