Search
Close this search box.

Italien: Cluster bötfälls med 18 000 euro för olaglig behandling av känsliga personuppgifter i samband med ett utbildningsevenemang

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Cluster S.r.l. med 18 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Cluster, en organisation som anordnar utbildningsevenemang för läkare, behandlat och spridit känsliga personuppgifter om hälsa och brottmål som rörde två patienter, utan deras samtycke och utan att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att anonymisera eller skydda uppgifterna. Uppgifterna hade använts som undervisningsmaterial i ett utbildningsevenemang och gjorts tillgängliga på webben genom en länk som skickats till 26 deltagare. En av patienternas anhöriga klagade till Garante som inledde en utredning.

Cluster försvarade sig genom att hävda att de agerat i god tro, att de hade förlitat sig på den medicinska expert som försett dem med uppgifterna, att de hade räknat med att deltagarna skulle respektera sekretess och yrkesetik, och att de raderade länken så snart de fått reda på överträdelsen.

Garante avvisade samtliga argument och konstaterade att Cluster varit försumliga och inte uppfyllt sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig enligt artiklarna 5, 17 och 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 17 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 18 000 euro

Mottagare: Cluster S.r.l.

Beslutsnummer: 9960948

Beslutsdatum: 2023-11-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.