Search
Close this search box.

Italien: Caffé Scionti bötfälls med 70 000 euro för olagliga marknadsföringssamtal

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Caffé Scionti Selezioni Superiori S.r.l. med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante fått flera klagomål från personer som fått oönskade telefonsamtal från Caffè Scionti för att marknadsföra deras produkter, trots att de var registrerade i det nationella registret för att motsätta sig direktmarknadsföring via telefon (RPO) eller uttryckt att de invänder mot sådana samtal. Caffè Scionti hävdade att de fått personernas kontaktuppgifter genom mun till mun-metoden, online-formulär, inkommande samtal eller från tredje part som garanterat att de samtyckt till marknadsföring.

Garante konstaterade att dessa metoder inte var giltiga för att bevisa ett fritt, specifikt, informerat och dokumenterat samtycke från de berörda personerna, som krävs enligt GDPR. Garante konstaterade också att Caffè Scionti inte gett personerna en tydlig och fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter, inte svarat på deras begäran om tillgång till eller invändning mot behandlingen, inte kontrollerat RPO innan de ringde upp personerna och inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen var i överensstämmelse med GDPR och nationell rätt.

Enligt Garante har Caffè Scionti behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5.1 (a), 5.2, 6.1, 7, 12,13, 15, 21, 24.1, 24.2 och 25 GDPR, samt artikel 130 condive della privacy.

Med hänsyn till allvaret och systematiken i överträdelserna, bristen på samarbete med Garante, den stora mängden personuppgifter som behandlades och den invasiva karaktären av direktmarknadsföring via telefon, beslutade Garante att förbjuda Caffè Scionti att behandla personuppgifter som samlats in utan personernas samtycke och information, att beordra dem att radera sådana uppgifter, samt att följa vissa krav om de vill fortsätta med marknadsföring i framtiden.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 21 GDPR, art. 24 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR , art. 130 codice della privacy

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Scionti Selezioni Superiori S.r.l.

Beslutsnummer: 9949453

Beslutsdatum: 2023-10-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.