Italien: Burgo Group bötfälls med 20 000 euro för bristande efterlevnad av allmänna principer för behandling av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Burgo Group S.p.A med 20 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att HR-direktören på Burgo Group vidarebefordrat en e-postkonversation som innehållit personuppgifter (information om fysiskt och psykiskt obehag på arbetsplatsen) mellan en registrerad och en arbetskollega till fyra andra personer på företaget. Enligt Garante har HR-direktören på Burgo Group agerat i strid med de allmänna principerna om behandling av personuppgifter i artikel 5 i GDPR. 

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Burgo Group S.p.A

Beslutsnummer: 9474649

Beslutsdatum: 2020-07-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.