Italien: Burgo Group bötfälls med 20 000 euro för bristande efterlevnad av allmänna principer för behandling av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Burgo Group S.p.A med 20 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att HR-direktören på Burgo Group vidarebefordrat en e-postkonversation som innehållit personuppgifter (information om fysiskt och psykiskt obehag på arbetsplatsen) mellan en registrerad och en arbetskollega till fyra andra personer på företaget. Enligt Garante har HR-direktören på Burgo Group agerat i strid med de allmänna principerna om behandling av personuppgifter i artikel 5 i GDPR. 

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Burgo Group S.p.A

Beslutsnummer: 9474649

Beslutsdatum: 2020-07-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.