Italien: Burgo Group bötfälls med 20 000 euro för bristande efterlevnad av allmänna principer för behandling av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Burgo Group S.p.A med 20 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att HR-direktören på Burgo Group vidarebefordrat en e-postkonversation som innehållit personuppgifter (information om fysiskt och psykiskt obehag på arbetsplatsen) mellan en registrerad och en arbetskollega till fyra andra personer på företaget. Enligt Garante har HR-direktören på Burgo Group agerat i strid med de allmänna principerna om behandling av personuppgifter i artikel 5 i GDPR. 

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Burgo Group S.p.A

Beslutsnummer: 9474649

Beslutsdatum: 2020-07-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.