Italien: Brav bötfälls med 10 000 euro för bristande hantering av lösenord

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Brav s.r.l. med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Brav anmält en personuppgiftsincident till Garante i enlighet med artikel 32 GDPR. Enligt anmälan har obehöriga personer lyckats få tillgång till den plattform som används av Genoapolisen för hantering av trafikförseelser, liksom till de personuppgifter som fanns där. Enligt Genua stad har det varit möjligt att få obehörig tillgång till plattformen då vissa anställda, i strid med officiella bestämmelser, obehörigt lämnat ut lösenordet för tillgång till plattformen.

Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att Brav handlat i strid med principen om integritet och konfidentialitet i enlighet med artikel 5.1 (f), och att företaget underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med artikel 32 GDPR. Enligt Garante borde Brav sett till att lösenord för tillgång till plattformen byttes regelbundet för att förhindra obehörig tillgång till personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Brav s.r.l.

Beslutsnummer: 9767635

Beslutsdatum: 2022-03-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.