Italien: Brav bötfälls med 10 000 euro för bristande hantering av lösenord

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Brav s.r.l. med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Brav anmält en personuppgiftsincident till Garante i enlighet med artikel 32 GDPR. Enligt anmälan har obehöriga personer lyckats få tillgång till den plattform som används av Genoapolisen för hantering av trafikförseelser, liksom till de personuppgifter som fanns där. Enligt Genua stad har det varit möjligt att få obehörig tillgång till plattformen då vissa anställda, i strid med officiella bestämmelser, obehörigt lämnat ut lösenordet för tillgång till plattformen.

Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att Brav handlat i strid med principen om integritet och konfidentialitet i enlighet med artikel 5.1 (f), och att företaget underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med artikel 32 GDPR. Enligt Garante borde Brav sett till att lösenord för tillgång till plattformen byttes regelbundet för att förhindra obehörig tillgång till personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Brav s.r.l.

Beslutsnummer: 9767635

Beslutsdatum: 2022-03-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.