Italien: Bolzano kommun bötfälls med 30 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder vid behandling av hälsouppgifter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Bolzano kommun med 30 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en vårdgivare i Bolzano kommun rapporterat ett dataintrång till Garante som inneburit obehörig åtkomst till ett antal patienters patientjournaler. Dataintrånget orsakades av en brist i den tjänst för elektroniska patientjournaler som kommunen delegerat till ett personuppgiftsbiträde.

Under sin utredning konstaterade Garante att även om dataintrånget inträffat hos personuppgiftsbiträdet borde Bolzano kommun ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att sådana incidenter inte skulle inträffa. Bolzano kommun har därmed agerat i strid med bestämmelserna i artiklarna 5.1 (f), 25.1, 32.1 och 33 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR, art. 33 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Bolzano kommun

Beslutsnummer: 9883749

Beslutsdatum: 2023-03-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.